Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE

ONORARIU  450 lei (pentru cesiune între asociați existenți)
                    480 lei (pentru asociat nou)
Onorariul include :
– întâlnirea pentru stabilirea detaliilor necesare privind cesiunea de părti sociale;
– redactarea documentelor necesare în dosarul de mențiuni;
– completarea cererii – O.R.C;
– constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la Registrul Comerțului.

După inființarea unei firme și în decursul existenței acesteia o parte dintre asociati sau chiar toti asociatii pot lua decizia de a renunța și a ieși din firmă. Acest lucru se realizează prin cesiunea de părti sociale.
Cesiunea de părți sociale reprezintă transmiterea părților sociale către una sau mai multe persoane, asociate deja în societate sau străine de aceasta, care astfel vor dobândi calitatea de asociați. Pentru transmiterea părților sociale se va încheia un contract de cesiune de părți sociale. Persoana care transmite se numește cedent, iar cea care preia parțile sociale se numește cesionar.


Cesionarea părților sociale se poate realiza la valoarea nominala a părților sociale menționata în actul constitutiv al societății, sau dacă părțile convin, se poate realiza la o valoare mai mare decât cea nominală, în această situație noul asociat având obligația de a achita către stat impozitul în cuantum de 16%, procent ce se aplică asupra diferenței dintre valoarea nominala și valoarea achiziționării.
Pentru ca tranzacția să fie opozabilă terților, cesiunea de părți sociale trebuie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza careia se află sediul societății, urmând ca Hotararea AGA (sau Decizia Asociatului Unic, după caz) să fie publicată în Monitorul Oficial.

ACTE NECESARE

Pentru cesiunea de părți sociale trebuie să ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pașaport cedent(cel care transmite părțile sociale) și cesionar(cel care preia părțile sociale);
2.Cazier fiscal pentru asociații care intră în societate și care până în momentul achiziționării părților sociale au fost străini de societate;
3.Actul constitutiv al societății.

Dosarul de înregistrare ce se depune la Oficiul Registrului Comerțului conține :
-Contractul de Cesiune;
-Decizia asociatului unic sau Hotarare A.G.A.;
-Actul constitutiv refăcut – cu noii asociați;
-Declarația pe propria răspundere a noului asociat
(declarațiile pe propria răspundere ale noilor asociați);
-Specimen de semnatură (în cazul în care noul asociat va fi și administrator).

IMPORTANT!

Onorariul nu include și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

PARTI SOCIALE

PARTI SOCIALE


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro