Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE P.F.A.

INFIINTARE PFA – ONORARIU 700 lei (costuri totale)
Onorariul  include :
– constituire PFA;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.
– nu există alte taxe sau costuri suplimentare la înființare PFA;

Persoana fizică autorizată (PFA) poate fi orice persoana fizică abilitată în condițiile legii, să desfășoare în mod independent o activitate economică.
Pot desfășura activități economice pe teritoriul Romaniei, în mod independent persoanele fizice, cetățeni români sau cetățeni străini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene și din statele aparținând Spațiului Economic European.
Înainte de începerea activității economice persoana fizică are obligația să ceară autorizarea funcționării și înregistrarea în Registrul Comerțului.

Persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent are calitatea de angajat propriu. Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.
PFA își poate deduce toate cheltuielile legate de business.
Potrivit modificărilor aduse Ordonanței 44/2008 prin Ordonanța de Urgență 46/2011, persoanele fizice care desfașoară activități economice în mod independent pot acum angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfășurarea activităților pentru care s-a obținut autorizația dar nu vor putea fi în continuare angajate ale unor terțe persoane cu care colaborează.

PFA răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit și în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvență, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din codul comercial.
Creditorii își vor executa creanțele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.

Cine poate fi  FACE INFIINTARE PFA?
Persoana care are o profesie liberală (avocat, notar, executor judecătoresc, traducător, medic, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, arhitect, expert tehnic, sportiv etc);
Persoana care are o meserie (tâmplar, zidar, electrician, mecanic auto, inginer, economist, etc.)
Persoana care vrea să realizeze fapte de comerț (activități de producție, activități de comerț, organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive, activități de intermediere);
Persoana care dorește să-și valorifice drepturile industriale (invenții, know-how, mărci înregistrate, procedee tehnice) sau din drepturi de autor și drepturi conexe prin orice formă (contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, franciză.)

ACTE NECESARE INFIINTARE PFA TIMISOARA

Pentru inființare persoana fizică autorizată(PFA) trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:
1.Copie C.I./B.I./Pașaport;
2.Actul de proprietate al imobilului unde va avea sediul PFA-ul;
3.Contract de comodat, contract de închiriere, declarație de luare în spațiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosință asupra spațiului în care se va stabili sediul PFA;
4.Acordul asociației de proprietari și al vecinilor;
INFIINTARE PFA

5.Documente care să ateste calificarea, pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională, necesară pentru a desfășura activitatea economică pentru care se solicită autorizarea (copie diploma, copie certificate de calificare sau copie de pe carnetul de muncă în care să fie evidențiată o experiență profesioanală de minim 2 ani în domeniul în care se solicită autorizarea);
6.Specimenul de semnatură al persoanei fizice autorizate.

IMPORTANT INFIINTARE PFA!

Onorariul nu include capitalul social al societatii și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


INFIINTARE PFA

INFIINTARE PFA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE PFA

Firma SRL e acea societate cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați)  ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

ONORARIU  450 lei                                                                             

include :
– toate actele de constituire a SRL;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro