Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

SCHIMBARE SEDIU ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Gazduire sediu social Timisoara, vedeti detalii pe pagina Gazduire sediu social Timisoara.

ONORARIU  400 lei

Onorariul  include:
– schimbare sediu social în județul Timiș;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

Schimbarea sediului social se impune într-o serie de cazuri dintre care menționăm cazul expirării termenului de valabilitate a actului de deținere a spațiului în care societatea are înregistrat sediul la Registrul Comerțului.  Schimbarea sediului unei societăți comerciale are ca efect eliberarea de catre Registrul Comerțului a unui nou certificat de inregistrare al societății cu noul sediu.

ACTE NECESARE

Pentru schimbarea sediului social trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

1. Certificat de înmatriculare (original) + anexele (dacă este cazul);
2. Ultimul act constitutiv actualizat al societății (original);
3. Actul de spațiu (copie) pentru noul sediu social (în cazul în care actul de spațiu este un contract de inchiriere încheiat cu o persoană fizică, acesta trebuie vizat de Administrația Financiară; dacă este încheiat cu o persoană juridică este necesară o copie a titlului de proprietate al acesteia sau contractul de administrare al imobilului respectiv);
4.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;


5.Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
6.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
7. Acordul Asociației de proprietari sau vecinilor (redactat de noi);
8. CI/BI/Pașaport asociați/administrator.

IMPORTANT GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARA!

Onorariul nu include și taxele de Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARA

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL TIMISOARA


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro