Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

ÎNFIINȚARE ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE

INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE – ONORARIU  330 lei
Onorariul  include :
– constituire intreprindere individuală.
– depunere dosar la Registrul Comerțului.
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

Întreprinderea individuală(II) este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică.
Persoanele fizice care desfășoară activități economice ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale. Au obligația ca înainte de începerea activității economice să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrarii sale în registrul comerțului.

Principala diferență dintre persoană fizică autorizată, denumită generic PFA și nou-apărută întreprindere individuală aparea în art. 24. (OUG 44/ 2008). Care prevedea următoarele: „Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terțe persoane. Cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii”. Cu toate acestea, potrivit modificărilor aduse Ordonanței 44/2008 prin Ordonanța de Urgență 46/2011, persoanele fizice autorizate. Care desfășoară activități economice în mod independent pot acum angaja persoane cu contract individual de muncă. Pentru desfășurarea activităților pentru care s-a obținut autorizația dar nu vor putea fi în continuare angajate ale unor terțe persoane cu care colaborează.

Întreprinzătorul persoană fizică poate colabora cu persoane fizice autorizate, cu alți întreprinzători persoane fizice, titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale. Ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic. Acesta nu va fi considerat un angajat al persoanelor cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligațiile sale cu patrimoniul de afecțiune, dacă acesta a fost constituit, și, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvență este supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare.
 
ACTE NECESARE INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE

Pentru INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE (II) trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pașaport;
2.Actul de proprietate al imobilului unde își va avea sediul întreprinderea individuală;
3.Contract de comodat, contract de închiriere, declarație de luare in spatiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosință asupra spațiului în care se va stabili sediul II;
4.Acordul asociației de proprietari și al vecinilor ;
5.Documente care să ateste pregătirea profesională sau, după caz, experiența profesională;
6.Specimenul de semnătură al titularului întreprinderii individuale.

IMPORTANT INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE !

Onorariul nu include și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE

INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro