Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

SUSPENDARE TEMPORARĂ ACTIVITATE

Infiintare firma Timisoara INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

ONORARIU SUSPENDARE 190 lei


Onorariul include:
– redactare acte necesare;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare acte de la Registrul Comerțului;
Onorariul nu include depunere dosar la Administrația Financiară/ridicare acte de la Administrația Financiară (opțional – cost suplimentar);

În situația în care se dorește întreruperea activității întrucat comercianții nu mai pot sau nu vor desfășurarea în continuare a activităților urmărite la inființarea societății, aceștia pot decide suspendarea activității pe o perioadă de maxim 3 ani cu posibilitatea reluării activității oricând se consideră oportun;
Întreruperea activității prin suspendarea acesteia pe o perioadă de până la 3 ani apare în contextul actual ca o soluție avantajoasă în comparație cu dizolvarea voluntară care implică costuri mai mari;

Aditional Infiintare firma Timisoara;

Condiții pentru suspendarea activității:
– societatea care dorește suspendare activității să nu desfășoare nici un fel de activitate;
– societatea să nu înregistreze nici o obligație fiscală restantă către bugetul general consolidat;
– societatea să nu obțină venituri de nici un fel;
– să nu fie în curs de soluționare o cerere de restituire a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sau o altă cerere de rambursare;
– să nu dispună de personalul angajat, să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursa a impozitului;
– societatea să nu aiba un control fiscal în curs de derulare;
– suspendarea activității să se facă pe o perioada de maxim 3 ani consecutivi;

ACTE NECESARE

Pentru suspendarea activității societății trebuie să ne puneți la dispoziție  următoarele documente:
1.Copie CI/BI/Pașaport administratori și asociați;
2.Copie certificat de înregistrare;
3.Certificatele constatatoare privitoare la îndeplinirea condițiilor de funcționare eliberate pentru sediul social, terți sau puncte de lucru.

IMPORTANT!

Onorariul  nu include taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Onorariul  nu include taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

Infiintare firma Timisoara

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro