Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

NUMIRE / REVOCARE ADMINISTRATOR

REVOCARE ADMINISTRATOR

ONORARIU  400 lei

Onorariul include:
– numire/revocare administrator;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Regi`
strul Comerțului.

Administratorul este persoana fizică sau juridică ce reprezintă societatea în relațiile cu terții. Acesta aduce la îndeplinire voința asociațiilor unei societăți comerciale, voința exprimată în Hotărârile luate de asociați/acționari în cadrul Adunărilor Generale ale societății. În practică se impune necesitatea numirii sau revocării administratorului.

ACTE NECESARE

Pentru numirea/revocarea administratorului trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

1.CI/BI/Pașaport administrator;
2.Ultimul act constitutiv actualizat al societății (original);
3.Specimen de semnătură noul administrator;
4.Certificatul de cazier judiciar (pentru administratorul care are domiciliul/reședința/sediul în Romania sau pentru administratorii persoane fizice sau juridice străine ce sunt înregistrate fiscal în România); în cazul administratorului persoană fizică sau juridică straină care nu este înregistrată fiscal în România este necesară o declarație autentică pe propria răspundere în original, în nume propriu respectiv în calitate de reprezentant, din care să rezulte că nu are datorii fiscale;  
5.Actul de înregistrare al persoanei juridice care are calitatea de administrator (copie)-dacă este cazul.

IMPORTANT!

Onorariul nu include și taxele de Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

REVOCARE ADMINISTRATOR

REVOCARE ADMINISTRATOR


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro