Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA S.R.L.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA –

ONORARIU  450 lei                                                                             

Onorariul  include :
– toate actele de constituire a SRL;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA SRL e acea societate cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați)  ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

ETAPE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA în vederea constituirii și înmatriculării la Registrul Comerțului a societății cu răspundere limitată (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilității  și rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Întocmirea actelor
5.Capitalul social și taxele de înmatriculare
6.Formalități Registrul Comerțului/Înmatriculare.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru infiintare firma Timisoara – societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) trebuie sa ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I. / Pașaport asociați și administratori;
2.Cazier fiscal al fiecărui asociat și administrator, sau, în funcție de caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;

3.Copie act de proprietate al sediului social în care va funcționa societatea;
4.Act care atestă dreptul de folosință al societății în spațiul destinat deschiderii sediului social;
Notă : în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastră va pune la dispoziție sediul social!!
5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

6.Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

8.Acord vecini/Acord asociație de proprietari;
9.Specimene de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
10.Dovada depunerii capitalului social la bancă – minim 200 Lei.

În funcție de obiectul de activitate, de sediile  secundare, de punctele de lucru etc., este posibil să mai avem nevoie și de alte acte pe care vi le vom comunica la momentul respectiv.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

IMPORTANT !

Onorariul nu include capitalul social al societății și taxele (taxe de Registru și de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, cazier fiscal, specimen de semnătură, extrase de carte funciară, etc.)

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Gazduire sediu social pentru infiintare firma Timisoara.

Gazduire sediu social Timisoara de către noi apare ca o SOLUȚIE oportună în cel puțin una din urmatoarele SITUAȚII:
1.Nu dețineți nici un act de proprietate sau vreun titlu locativ în baza căruiă să vă înregistrați sediul social;
2.Nu puteți obține acordul vecinilor și/sau al asociației de proprietari;
3.Doriți o soluție rapidă, pe termen scurt, de rezolvare a sediului social până la închirierea/cumpărarea etc. a  unui alt spațiu unde veți dori să aveți sediul social;
4. Vreți ca societatea să figureze cu sediul în Timișoara și nu în alt oraș din țară etc.

În cazul în care optați pentru serviciul nostru de găzduire a sediului social pentru o perioadă de până la 1 an este necesar ca înregistrarea la Registrul Comerțului a noii societăți sau a mențiunilor privind schimbarea sediului societății deja înființată să se facă doar de către noi.   


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro