Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.rotr

RETRAGERE / EXCLUDERE ASOCIAT

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA, detalii aici.

RETRAGERE / EXCLUDERE ASOCIAT – ONORARIU  400 lei

Onorariul include:

– constituire dosar retragere/excludere asociat;
– depunere dosar la Registrul Comerțului;
– ridicare dosar de la Registrul Comerțului.

Retragerea unui asociat dintr-o societate se produce la inițiativa asociatului care ia decizia voluntară de a părasi societatea, cu consecința încetării calității sale de asociat.
Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru parțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de instanță de judecată.
Retragerea asociatului este posibilă în următoarele situații:
– dacă este prevăzut în actul constitutiv;
– cu acordul tuturor celorlalți asociați;
– în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau cand nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri judecătorești.


Excluderea unui asociat dintr-o societate reprezintă o acțiune extremă, care era asimilată, în trecut, cu o reziliere parțială a contractului de societate.
Poate fi exclus asociatul din societatea în nume colectiv, în comandită simplă, sau cu răspundere limitată, precum și asociații comanditați din societatea în comandită pe acțiuni.


Cazurile de excludere ale asociatului sunt expres și limitativ prevăzute de lege, printre acestea amintim cu titlu exemplificativ: cazul asociatului care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; cazul asociatului cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; cazul asociatului care se amestecă fără drept în administrație; cazul asociatului administrator care comite frauda în daună societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora, etc.


Excluderea se pronunță prin hotărare judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat.
Asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însa nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

ACTE NECESARE pentru retragere/excludere asociat:

1.Copie C.I./B.I./Pașaport asociați;
2.Actul constitutiv al societății la zi;
3.Hotărâre judecătorească irevocabilă de excludere sau, după caz, de retragere, în copie legalizată de instanță.

IMPORTANT INFIINTARE FIRMA TIMISOARA!

Onorariul nu include și taxele pentru Registrul Comerțului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

INFIINTARE FIRMA TIMISOARA


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro