Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

PFA-ul poate angaja salariaţi cu contract de muncă

PFA-ul poate angaja și a fost aprobată Ordonanţa de Urgență nr. 46/2011. Care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate. Potrivit modificărilor aduse Ordonanței 44/2008, Persoanele Fizice Autorizate (PFA) vor putea angaja terţe persoane.

PFA-ul poate angaja, Conform reglementărilor anterioare, o PFA  nu putea angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată. Și nici nu era considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă. De exemplu, PFA-ul poate angaja dar un instalator PFA nu a putut să angajeze cu contract de muncă un alt instalator. Insă putea să angajeze un asistent manager. Prin noua modificare, acum se pot angaja persoane ce desfășoară activitatea chiar în domeniul de activitate pentru care este autorizată PFA.
 

 De asemenea, întrucât noile reglementări se referă la terţe persoane, o PFA nu se poate angaja pe sine cu contract de muncă, aşa cum este cazul unui SRL. PFA-ul poate angaja exclus.

 Pentru celelalte profesii libere sau activități reglementate prin Legea specială, actul normativ nu produce efecte şi nici nu modifică desfășurarea activității. PFA-ul poate angaja.

PFA-ul poate angaja

PFA-ul poate angaja

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA

Pentru infiintare firma Timisoara – societate comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) trebuie sa ne puneți la dispoziție  următoarele documente:

1.Copie C.I. / Pașaport asociați și administratori;
2.Cazier fiscal al fiecărui asociat și administrator, sau, în funcție de caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnatură să fie legalizată de un notar public;

3.Copie act de proprietate al sediului social în care va funcționa societatea;
4.Act care atestă dreptul de folosință al societății în spațiul. Destinat deschiderii sediului social;
Notă : în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastră va pune la dispoziție sediul social!!
5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului. Cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

6.Certificatul emis de administraţia financiară competentă. Care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat. Un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social. În cazul în care, din certificatul emis  de administrația financiară competentă rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară. Alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

8.Acord vecini/Acord asociație de proprietari.
9.Specimene de semnătură ale reprezentanţilor societăţii.
10.Dovada depunerii capitalului social la bancă – minim 200 Lei.

ETAPE INFIINTARE FIRMA TIMISOARA în vederea constituirii și înmatriculării la Registrul Comerțului a societății cu răspundere limitată (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilității  și rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Întocmirea actelor
5.Capitalul social și taxele de înmatriculare
6.Formalități Registrul Comerțului/Înmatriculare.

Firma SRL e acea societate. Cu unul sau mai mulți asociați (maxim 50 de asociați).  Ale carei obligațiuni sunt garantate cu patrimoniul social. Iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

IMPORTANT !

Onorariul nu include capitalul social al societății și taxele. (taxe de Registru și de publicare în Monitorul Oficial, rezervare denumire firmă, cazier fiscal, specimen de semnătură, extrase de carte funciară, etc.).

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

PFA-ul poate angaja


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum


Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro