Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

O NOUĂ DECLARAȚIE PENTRU CODUL DE TVA

Codul TVA • declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

Cele două formulare vor trebui depuse în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului.

În plus, formularul 088 se completează și se va depune, odată cu formularul 010 – Declarație de mențiuni sau cu formularul 099 – Cerere de înregistrare în scopuri de CODUL TVA, de catre firmele care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (1) lit. b) si c) sau alin. (9^1) din Codul fiscal, adica cele:

• a caror cifră de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

• schimbarea sediului social;

OUG nr. 80/2014. Acest act normativ stabilește că Fiscul va anula înregistrarea în scopuri de TVA daca persoana impozabilă, societate cu sediul activitații economice în Romania, inființată în baza Legii nr. 31/1990, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

CODUL TVA

CODUL TVA

Infiintare firma Timisoara


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum


Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro