Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

SCHIMBARE SEDIU IN JUDETUL TIMIS

ONORARIU  400 lei

Onorariul  include :
-schimbare sediu social in judetul Timis;
-depunere dosar la Registrul Comertului;
-ridicare dosar de la Registrul Comertului.

Schimbarea sediului social se impune intr-o serie de cazuri dintre care mentionam cazul expirarii termenului de valabilitate a actului de detinere a spatiului in care societatea are inregistrat sediul la Registrul Comertului.  Schimbarea sediului unei societati comerciale are ca efect eliberarea de catre Registrul Comertului a unui nou certificat de inregistrare al societatii cu noul sediu.

ACTE NECESARE

Pentru schimbarea sediului social trebuie sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:

1. Certificat de inmatriculare (original) + anexele (daca este cazul);
2. Ultimul act constitutiv actualizat al societatii (original);
3. Actul de spatiu (copie) pentru noul sediu social (in cazul in care actul de spatiu este un contract de inchiriere incheiat cu o persoana fizica, acesta trebuie vizat de Administratia Financiara; daca este incheiat cu o persoana juridica este necesara o copie a titlului de proprietate al acesteia sau contractul de administrare al imobilului respectiv);

4.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
5.Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
6.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
7. Acordul Asociatiei de proprietari sau vecinilor (redactat de noi);
8. CI/BI/Pasaport asociati/administrator.

IMPORTANT!

Onorariul nu include si taxele de Registrul Comertului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


 Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro