Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

NUMIRE / REVOCARE ADMINISTRATOR

ONORARIU  400 lei

Onorariul include:
- numire/revocare administrator;
- depunere dosar la Registrul Comertului;
- ridicare dosar de la Registrul Comertului.

Administratorul este persoana fizica sau juridica ce reprezinta societatea in relatiile cu tertii. Acesta aduce la indeplinire vointa asociatiilor unei societati comerciale , vointa exprimata in Hotararile luate de asociati/actionari in cadrul Adunarilor Generale ale societatii. In practica se impune necesitatea numirii sau revocarii administratorului.

ACTE NECESARE

Pentru numirea/revocarea administratorului trebuie sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:

1.CI/BI/Pasaport administrator;
2.Ultimul act constitutiv actualizat al societatii (original);
3.Specimen de semnatura noul administrator;
4.Certificatul de cazier judiciar (pentru administratorul care are domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru administratorii persoane fizice sau juridice straine ce sunt inregistrate fiscal in Romania ); in cazul administratorului persoana fizica sau juridica straina care nu este inregistrata fiscal in Romania este necesara o declaratie autentica pe propria raspundere in original , in nume propriu respectiv in calitate de reprezentant, din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale; 
5.Actul de inregistrare al persoane juridice care are calitatea de administrator (copie)-daca este cazul.

IMPORTANT!

Onorariul nu include si taxele de Registrul Comertului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro