Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INFIINTARE S.R.L.

ONORARIU  450 lei                                                                            

Onorariul  include :
-toate actele de constituire a SRL;
-depunere dosar la Registrul Comertului;
-ridicare dosar de la Registrul Comertului.

SRL e acea societate cu unul sau mai multi asociati (maxim 50 de asociati)  ale carei obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 de lei.

ETAPE in vederea constituirii si inmatricularii la Registrul Comertului a societatii cu raspundere limitata (SRL)

1.Alegerea, verificarea disponibilitatii  si rezervarea denumirii
2.Stabilirea obiectului de activitate
3.Stabilirea sediului social
4.Intocmirea actelor
5.Capitalul social si taxele de inmatriculare
6.Formalitati Registrul Comertului/Inmatriculare.

ACTE NECESARE

Pentru infiintare firma - societate comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

1.Copie C.I. / Pasaport asociati si administratori;
2.Cazier fiscal al fiecarui asociat si administrator, sau, in functie de  caz, declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, şi, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
3.Copie act de proprietate al sediului social in care va functiona societatea;
4.Act care atesta dreptul de folosinta al societatii in spatiul destinat deschiderii sediului social;
Nota : in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, societatea noastra va pune la dispozitie sediul social!!
5.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
6.Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
7.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis  de administratia financiara competenta rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.

8.Acord vecini / Acord asociatie de proprietari;
9.Specimene de semnatura ale reprezentanţilor societaţii;
10.Dovada depunerii capitalului social la banca - minim 200 Lei.

In functie de obiectul de activitate, de sediile  secundare, de punctele de lucru etc, este posibil sa mai avem nevoie si de alte acte pe care vi le vom comunica la momentul respectiv.

IMPORTANT !

Onorariul  nu include capitalul social al societatii si taxele (taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial, rezervare denumire firma , cazier fiscal, specimen de semnatura, extrase de carte funciara, etc.)

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro