Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INFIINTARE P.F.A.

ONORARIU 330 lei 
Onorariul  include :
-constituire PFA;
-depunere dosar la Registrul Comertului;
-ridicare dosar de la Registrul Comertului.

Persoana fizica autorizata (PFA) poate fi orice persoana fizica abilitata in conditiile legii, sa desfasoare in mod independent o activitate economica.
Pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni straini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European.
Inainte de inceperea activitatii economice persoana fizica are obligatia sa ceara autorizarea functionarii si inregistrarea in Registrul Comertului.
Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are calitatea de angajat propriu. Calitatea de angajat propriu se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii.
PFA isi poate deduce toate cheltuielile legate de business.
Potrivit modificarilor aduse Ordonantei 44/2008 prin Ordonanta de Urgenta 46/2011, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent pot acum angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia dar nu vor putea fi in continuare angajate ale unor terte persoane cu care colaboreaza.
PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune,daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din codul comercial.
Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant.
Cine poate fi  PFA?
Persoana care are o profesie liberala ( avocat, notar, executor judecatoresc, traducator, medic, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, arhitect,expert tehnic, sportiv etc);
Persoana care are o meserie (tamplar, zidar, electrician, mecanic auto, inginer, economist, etc.)
Persoana care vrea sa realizeze fapte de comert (activitati de productie, activitati de comert, organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive, activitati de intermediere);
Persoana care doreste sa-si valorifice drepturile industriale (inventii, know-how, marci inregistrate, procedee tehnice) sau din drepturi de autor si drepturi conexe prin orice forma (contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, franciza.)

ACTE NECESARE

Pentru infiintare persoana fizica autorizata(PFA) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:
1.Copie C.I./B.I./Pasaport;
2.Actul de proprietate al imobilului unde va avea sediul PFA-ul;
3.Contract de comodat, contract de inchiriere, declaratie de luare in spatiu sau orice  alt act  juridic care confera dreptul de folosinta asupra spatiului in care se va stabili sediul PFA;
4.Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor;
5.Documente care sa ateste calificarea, pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta  profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizarea (copie diploma, copie certificate de calificare sau copie de pe carnetul de munca in care sa fie evidentiata o experienta profesioanala de minim 2 ani in domeniul in care se solicita autorizarea);
6.Specimenul de semnatura al persoane fizice autorizate.

IMPORTANT!

Onorariul  nu include capitalul social al societatii si taxele pentru Registrul Comertului.

Documentele   pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro