Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INFIINTARE INTREPRINDERI INDIVIDUALE

ONORARIU  330 lei
Onorariul  include :
-constituire intreprindere individuala;
-depunere dosar la Registrul Comertului;
-ridicare dosar de la Registrul Comertului.

Intreprinderea individuala(II) este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica.
Persoanele fizice  care  desfasoara activitati economice ca întreprinzatori titulari ai unei întreprinderi individuale au obligatia ca înainte de începerea activitatii economice sa solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionarii.

Întreprinzatorul persoana fizica titular al întreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data înregistrarii sale în registrul comertului.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata, denumita generic PFA si nou-aparuta intreprindere individuala aparea in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevedea urmatoarele: "Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale, întreprinzatorul persoana fizica, în calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, înregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii".Cu toate acestea, p
otrivit modificarilor aduse Ordonantei 44/2008 prin Ordonanta de Urgenta 46/2011, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent pot acum angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia dar nu vor putea fi in continuare angajate ale unor terte persoane cu care colaboreaza.

Intreprinzatorul persoana fizica poate colabora cu persoane fizice autorizate, cu alti întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic.Acesta nu va fi considerat un angajat al persoanelor cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare.
 
ACTE NECESARE

Pentru infiintare intreprindere individuala(II) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pasaport;
2.Actul de proprietate al imobilului unde isi  va avea sediul intreprinderea individuala;
3.Contract de comodat, contract de inchiriere, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta asupra spatiului in care se va stabili sediul II;

4.Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor ;
5.Documente care sa ateste pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala;
6.Specimenul de semnatura al titularului intreprinderii individuale.

IMPORTANT!

Onorariul nu include si taxele pentru Registrul Comertului.

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro