Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INFIINTARE INTREPRINDERI FAMILIALE

ONORARIU  450 lei
(Nota: onorariul este pentru intreprindere familiala(IF) cu doi membri.Pentru intreprinderea familiala cu mai mult de 2 membri , onorariul se suplimenteaza cu 100 lei pentru fiecare membru.)
Onorariul  include :
-constituire intreprindere familiala;
-depunere dosar la Registrul Comertului;
-ridicare dosar de la Registrul Comertului.

Întreprinderea familiala(IF) este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii care au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.
Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel în care si-au organizat întreprinderea familiala.
Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.
În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, întreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni
Caracteristici ale Intreprinderii Familiale:
- intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate;
- prin acordul de constituire trebuie desemnat din randul membrilor intreprinderii familiale, o persoana care va reprezenta interesele acesteia;
- reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata;
- prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.
Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrarii acesteia în Registrul Comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.
Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

ACTE NECESARE

Pentru infiintare intreprindere familiala(IF) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pasaport pentru membrii intreprinderii familiale;
2.Actul de proprietate al imobilului unde isi  va avea sediul intreprinderea familiala;
3.Contract de comodat, contract de inchiriere, declaratie de luare in spatiu sau orice  alt act  juridic care confera dreptul de folosinta asupra spatiului in care se va stabili sediul IF;

4.Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor ;
5.Documente care sa ateste pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala ;
6.Specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale.

IMPORTANT!

Onorariul  nu include si taxele pentru Registrul Comertului.

Documentele   pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro