Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INFIINTARE ASOCIATII / FUNDATII

ONORARIU  de la 950 lei putand sa difere in functie de complexitatea fiecarui caz in parte. Pentru a beneficia de o oferta completa adaptata situatiei dumneavoastra va rugam sa ne contactati.

Onorariul include:
-constituire Asociatie/Fundatie ;
-depunere dosar la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul  Asociatia/Fundatia;
-reprezentare si ridicare dosar de la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia/Fundatia.

ASOCIATIA se costituie din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial. comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.
Patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si se compune din aportul in bani sau in natura al asociatilor.
Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
Asociatia actioneaza in urma hotararilor luate de Adunarea Generala a Asociatilor .
Asociatia, care are prin definitie un caracter nelucrativ, nu plateste impozite asupra veniturilor obtinute in functionare. Utilizarea acestora este insa conditionata de realizarea obiectivului propus.
Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

FUNDATIA este constituita de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
Fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor, deoarece scopul acestora nu poate fi decat unul altruist si de interes general.

ETAPELE in vederea constituirii si inscrierii Asociatiei si Fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:
-obtinerea de la Minsiterul Justitiei a  devezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii;
-conceperea,redactarea  si atestarea actului constitutiv;
-conceperea,redactarea  si atestarea statutului;
-conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de inchiriere;
-achitarea taxelor judiciare de timbru;
-constituirea,depunerea dosarului,reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie;

ACTE NECESARE

Pentru infiintare Asociatie/Fundatie trebuie sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pasaport membrii fondatori ai asociatiei/fundatiei;
2.Contract spatiu pentru sediul asociatiei/fundatiei (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat,etc);
3.Extras carte funciara pt. sediul social;
4.Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor ( numai daca este cazul);
5.Dovada depunerii patrimoniului initial al asociatiei (eliberata de banca);
6.Caziere fiscale ale membrilor fondatori;
7.Procesul verbal al adunarii constitutive al asociatiei/fundatiei si numirea membrilor Consiliului Director al asociatiei/ fundatiei;
8.Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

IMPORTANT!

Onorariul nu include si taxele pentru infiintare asociatie /fundatie.

Onorariul nu include patrimoniul initial al asociatiei/fundatiei.

Documentele   pot fi preluate/predate prin curierat.

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.

 

 

 

 
 

Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro