Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

INCHIDERE FIRMA / DIZOLVARE-LICHIDARE-RADIERE

Firmă cu asociat unic fără datorii în Timișoara - doar 700 lei

Închiderea firmei se face în 3 pași:

 

1.Dizolvarea “firmei”;

2.Lichidarea patrimoniului “firmei” ;

3.Radierea “firmei” din evidentele Registrului Comertului .

Art 227 din Legea 31/90, republicata  prevede ca societatile comerciale se dizolva prin:

-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii / realizarea obiectului de activitate al acesteia;

-hotararea adunarii generale;

-declararea nulitatii societatii;

-hotararea Tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice ce impiedica functionarea  normala a societatii;

-insolventa societatii;

-in alte situatii prevazute de lege sau actul constitutiv al societatii.

 

In consecinta, etapa 1 – dizolvarea “firmei”-  poate interveni ca o consecinta a unei situatii de drept , de fapt, respectiv a vointei voluntare a asociatilor (dizolvare voluntara), a unor persoane, institutii, precum si ca o consecinta a unor factori sau imprejurari externe.

Dizolvarea “firmei” are ca efect lichidarea patrimoniului societatii comerciale (etapa 2) . Dupa repartizarea activului net intre asociati procedura lichidarii este incheiata.  

In caz de lichidare voluntara a societatii comerciale cu asociat unic , patrimoniul societatii se transmite, dupa achitarea tuturor datoriilor societatii, catre asociatul unic, fara lichidare. Societatea isi inceteaza existenta de la data expirarii termenului de introducere a opozitiei (in caz ca nu s-a facut opozitie) sau de la data la care hotararea de respingere a opozitiei a ramas irevocabila.

In caz de lichidare voluntara a societatii comerciale cu 2 sau mai multi asociati care nu au ajuns la un acord cu privire la repartizarea patrimoniului societatii, este necesara parcurgerea unei etape suplimentare –procedura lichidarii- ce presupune interventia unui  lichidator .

Dupa ce a fost efectuata lichidarea, se solicita radierea (etapa 3) inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare. Odata cu obtinerea certificatului de radiere, “firma” isi inceteaza existenta.

 

ACTE NECESARE

 

1. CI/BI/Pasaport asociati;

2. Actul constitutiv actualizat al societatii;

3. Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca societatea si-a indeplinit obligatiile fiscale;

4. Bilant de lichidare;

5. Certificat de inregistrare;

6. Alte acte necesare.

Contacteaza un membru al echipe noastre chiar acum

Contactati-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro