Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

RECUPERARE CREANȚE

RECUPERARI CREANTE ÎN TIMIȘOARA, BUCUREȘTI ȘI ALTE ORASE DIN ȚARĂ

ONORARIU
In ceea ce priveste onorariul, luăm în considerare și varianta unui onorariu de succes ce se va plăti numai în cazul în care creanta va fi recuperată total sau parțial.  

PAȘI 
1.Transmiterea actelor pe care vă sprijiniți dreptul de creanta (contracte, facturi , avize de însoțire a mărfii, instrumente de plată – bilete la ordin, cambii, cecuri etc, angajamente de plată ale debitorului, etc.);
2.Consultanță juridică în vederea identificării modului și posibilității de acțiune;
3.Incheierea unui contract de asistență juridică prin care ne imputerniciți să demaram  procedurile legale de recuperare cât mai rapidă a creantei dvs.;
4.Demararea procedurilor legale de recuperare a creantei.

Aveți debitori care nu-și plătesc datoriile catre dvs?
Aveti facturi fiscale scadente?
Aveti fila de CEC sau Bilet la Ordin cu refuz de plată?
Aveți un contract care nu a fost respectat? 
Și din aceste cauze sunteți la rândul dumneavoastră în imposibilitate de plată fața de colaboratori ?
Tocmai de aceea aveți nevoie de un partener puternic care să vă sprijine permanent în activitatea de recuperare creante, debite, datorii.
Nu stă în pasivitate !!!  Pasivitatea ta este ceea ce-și doresc rau-platnicii! Ei stiu cu siguranță ca trecerea timpului este in avantajul lor, deoarece lăsând timpul să treacă este posibil sa nu mai puteți recupera nimic!

Contactează-ne acum la numerele de telefon: 0763/031.768, tel./fax 0356/441.980 sau trimite mesajul tău la una din următoarele adrese de e-mail: office@consultanta-firme.ro sau info@consultanta-firme.ro.

Societatea noastră oferă servicii profesionale de recuperare a următoarelor creante provenind din:

    -creante rezultand din activitatea comercială – facturi fiscale, cec-uri, bilete la ordin, contracte, etc;
    -moșteniri, contracte de închiriere, vânzare-cumpărare, prestări servicii, etc;
    -neplata unor drepturi salariale;
    -împrumuturi nerestituite la termen;
    -constituirea unor gajuri și ipoteci; 
    -neplata unor lucrări de antrepriză;
    -neplata unor sume reprezentând drepturi de autor;
    -neplata unor sume de bani provenind din cesionarea unor acțiuni la diverse societăți comerciale;
    -orice alte creante rezultând din activitatea comercială și nu numai.

ACTE NECESARE

Pentru activitatea de recuperare creante trebuie să ne puneți la dispoziție următoarele documente:

1.denumire sau nume debitor, adresa acestuia sau sediul social, datele de contact ale debitorului/reprezentantului debitorului: telefon, fax, e-mail , seria si numărul cărții de identitate, etc;
2.contractele intervenite între creditor și debitor;
3.copii xerox ale facturilor emise de către creditor;
4.cecuri, bilete la ordin, cambii, etc;
6.avize de însoțire a mărfii;
7.orice document prin care debitorul recunoaște debitul;
8.corespondența dintre creditor și debitor;
9.alte documente care să fie utile în procedura de recuperare a creantelor, debitelor, datoriilor.

PROCEDURA

Procedura de recuperare este activitatea desfășurată de către societatea noastră cu scopul de a determina debitorii să plătească clientului creantele restante cu dobânzile, majorările și penalitățile aferente și să monitorizeze indeplinirea obligațiilor de plată. 
Procedura de recuperare este compusă din:

  1.FAZA AMIABILĂ extra-judiciară înseamnă:
  
-contactarea debitorului/reprezentantului acestuia atat în scris (notificări) cât și telefonic;
-deplasări la domiciliul/sediul debitorului a unor membii din echipa noastră, care, avand pregatire si experiență în ceea ce privește comunicarea și negocierea, reușesc să găsească împreună cu debitorul calea spre achitarea debitului și astfel să evite faza instanței de judecată.
-verificarea debitorului din punct de vedere procesual: daca mai are inregistrate alte dosare de judecata sau de executare silită, stadiul acestora etc.;
-invitație la conciliere directă în conformitate cu dispozițiile art. 720 indice 1 din Codul de procedură civilă în scopul identificării celei mai bune soluții pentru rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului existent între cele două părți ale raportului juridic civil sau comercial, după caz;

  2.FAZA JUDICIARĂ (recuperarea creantelor pe calea instanțelor de judecată):
  
Această fază, presupune faptul că, împotriva acelor debitori care nu au reactionat favorabil la faza amiabilă, adica fie nu și-au respectat angajamentele de plata asumate față de societatea noastră, fie au preferat să se ascundă și să nu reacționeze în nici un fel la intervențiile noastre, va fi demarata procedura de judecata în vederea recuperării creantei, prin acționarea în judecată a debitorului, persoana fizică sau persoana juridică.
Legislatia în vigoare  pune la dispoziția creditorului:

Investirea instrumentului de plată cu formula executorie;

Ordonanța de plată – „O.U.G. nr. 119/2007 – privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale”;

Somația de plată – „O.G. nr. 5/2001 – privind procedura somației de plată” reprezintă un alt instrument precis și eficient pus la dispoziția creditorului pentru ca acesta să-și poată valorifica drepturile sale de creanță;

Procedura de judecată intemeiata pe dreptul comun;

Reprezentare în procedura insolvenței, cereri de admitere la masa credală. În cazul în care debitul nu se poate recupera pentru că debitorul a intrat în procedura insolvenței (faliment) putem asista recuperarea debitelor pana la finalizarea acesteia. In acest sens se pot promova cereri de admitere a creanței la masa credală, se participă la adunările creditorilor, se urmărește activitatea administratorului judiciar sau a lichidatorului numit în cauză, se fac demersuri pentru atragerea răspunderii administratorului societatii aflate în procedura insolvenței.
  
  3.FAZA EXECUTĂRII SILITE A DEBITORULUI

Dupa ce s-a obținut hotărârea judecătorească, procedura continuă cu executarea silită a debitorului, executare silită care, potrivit legii, este de competența executorului judecatoresc. Este faza în care puteți pune în executare titlurile executorii obținute prin învestirea hotărârilor judecătorești sau a altor acte cu putere executorie (bilet la ordin, cec, convenție încheiata la notar cu forța executorie etc.).
Trebuie sa știți că debitorii pot face contestății la executare sau ca executorii trebuie ajutati de specialiști în drept pentru a aduce efectiv în conturile dumneavoastra sumele de bani pe care sunteți îndreptățiți a le primi.
  

IMPORTANT!

Documentele pot fi preluate/predate prin curierat

Documentele pot fi trimise prin e-mail/fax.


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro