Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro

ÎNCHIDERE FIRMĂ / DIZOLVARE-LICHIDARE-RADIERE

Firmă cu asociat unic fără datorii în Timișoara – doar 700 lei

Închiderea firmei se face în 3 pași:

1.Dizolvarea “firmei”;
2.Lichidarea patrimoniului “firmei”;
3.Radierea “firmei” din evidentele Registrului Comerțului.

Art 227 din Legea 31/90, republicată  prevede că societățile comerciale se dizolvă prin: trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

  • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății / realizarea obiectului de activitate al acesteia;
  • hotărârea adunării generale;
  • declararea nulității societății;
  • hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice ce impiedică funcționarea  normală a societății;
  • insolvența societății;
  • în alte situații prevăzute de lege sau actul constitutiv al societății.

În consecință, etapa 1 – dizolvarea “firmei”-  poate interveni ca o consecință a unei situații de drept, de fapt, respectiv a voinței voluntare a asociaților (dizolvare voluntară), a unor persoane, instituții, precum și ca o consecință a unor factori sau împrejurări externe.

Dizolvarea “firmei” are ca efect lichidarea patrimoniului societății comerciale (etapa 2). După repartizarea activului net între asociați procedura lichidării este încheiată.

În caz de lichidare voluntară a societății comerciale cu asociat unic, patrimoniul societății se transmite, după achitarea tuturor datoriilor societății, către asociatul unic, fără lichidare. Societatea își încetează existența de la data expirării termenului de introducere a opoziției (în caz că nu s-a făcut opoziție) sau de la data la care hotărârea de respingere a opoziției a rămas irevocabilă.

În caz de lichidare voluntară a societății comerciale cu 2 sau mai mulți asociați care nu au ajuns la un acord cu privire la repartizarea patrimoniului societății, este necesară parcurgerea unei etape suplimentare – procedura lichidării – ce presupune intervenția unui  lichidator.

După ce a fost efectuată lichidarea, se solicită radierea (etapa 3) înmatriculării din Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare. Odată cu obținerea certificatului de radiere, “firma” își încetează existența.

ACTE NECESARE

1. CI/BI/Pașaport asociați;
2. Actul constitutiv actualizat al societății;
3. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că societatea și-a indeplinit obligațiile fiscale;
4. Bilanț de lichidare;
5. Certificat de înregistrare;
6. Alte acte necesare.


Contactează un membru al echipei noastre chiar acum


Contactați-ne telefonic la: 0724.478.606

Email: contact@sediufirme.ro